Mangler du hjælp til nogle af jeres opgaver i Boligforeningen eller Firma ?
Anlæg og Haveserevice V/Peter Hansen tilbyder hjælp til følgende opgaver:

Anlæg

 • Jordarbejde
 • Anlægsarbejde
 • Beton
 • Rørlægger/Kloak arbejde
 • Forfaldent arbejde
 • Belægning / Fliser
 • Indkørsler
 • Gangstier
 • Terrasse
 • Fortov
 • Retablering af Flisebelægning
 • Tilskæring af Flisebelægning

Ejendomsservice

 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Hegn (opsætning/nedtagning)
 • Maling af al slags Udvendig Træværk
 • Udskiftning af Pære, Lysstofrør mm.
 • Smøring af Hængsler/Beslag
 • Rensning af Tagrender
 • Beskæring af buske/træer
 • Græsslåning
 • Rydning af krat og lignende
 • Såning af græs
 • Hæk klipning
 • Stubfræsning
 • Snerydning på Stier og P- Plads områder
 • Traktor /m kost (Renholdelse / Snerydning)
 • Traktor /m Saltudlægger

Murearbejde udføres. (Samarbejdspartner)

 • Opmuring af vægge (muresten & gasbeton)
 • Støbning af beton
 • Puds arbejde
 • Flise arbejde
 • Fuge reparation
 • Opbrydning af beton